-EN-
 

 

Ενημερωτικό Δελτίο HOUSEMARKET A.E.

 

Ενημερωτικο Δελτιο HOUSEMARKET Α.Ε.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης


Το Ενημερωτικό Δελτίο και οι λοιπές πληροφορίες σχετικά με την «HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» (η «Εταιρεία») που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα αφορούν στη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα, έχουν συνταχθεί σύμφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, ενώ το Ενημερωτικό Δελτίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει. Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας (http://www.ikea.gr), στην ηλεκτρονική διεύθυνση της μητρικής εταιρείας (http://www.fourlis.gr), της Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (εφεξής Ε.Χ.Α.Ε.) (http://athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia), του Συμβούλου Έκδοσης και ανάδοχου EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (http://www.euroxx.gr) και των αναδόχων Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (http://www.nbg.gr), Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (http://www.ibg.gr) και Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ (http://www.pantelakis.gr) , καθώς και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας, Κτίριο 501, Εμπορικό Πάρκο Διεθνούς Αεροδρομίου "Ελευθέριος Βενιζέλος", Παιανία 190 19, τηλ. 210 3543551 και στα καταστήματα των Αναδόχων στην ελληνική επικράτεια το αργότερο έξι (6) εργάσιμες μέρες πριν τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς και μέχρι τη λήξη αυτής, σύμφωνα µε το άρθρο 14 παράγραφος 2 (δ) του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει.

 

Κάθε νέο σημαντικό στοιχείο, που μπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση των κινητών αξιών της Εταιρείας και ανακύπτει κατά το χρόνο που μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου έως τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς ή την έναρξη της διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών της Εταιρείας στην Αγορά Αξιών της Ε.Χ.Α.Ε. αναφέρεται σε Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο θα δημοσιευθεί με τα ίδια ως άνω μέσα.

 

Το Ενημερωτικό Δελτίο της HOUSEMARKET A.E. αναρτήθηκε στην παρούσα ιστοσελίδα κατ’ επιταγή των διατάξεων της εφαρμοστέας ελληνικής νομοθεσίας. Η πρόσβαση στο Ενημερωτικό Δελτίο που δημοσιεύεται στην παρούσα ιστοσελίδα και η διανομή του Ενημερωτικού Δελτίου και τυχόν άλλων εγγράφων ή πληροφοριών, που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα, ενδέχεται να περιορίζεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο σε ορισμένα κράτη. Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής δεν συνιστούν διαφήμιση για προσφορά κινητών αξιών και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση προσφορά ή πρόσκληση για την υποβολή προσφορών ή πρόσκληση για αγορά ή επένδυση σε κινητές αξίες. Αντίγραφα του Ενημερωτικού Δελτίου δεν πρέπει και δεν πρόκειται να ταχυδρομηθούν ή να διανεµηθούν ή να αποσταλούν µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε οποιαδήποτε χώρα, στης οποίας την επικράτεια η εν λόγω διανομή ή αποστολή δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιό της.

 


ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Μελέτησα και κατανόησα τη δήλωση αποποίησης ευθύνης, που παρατίθεται πιο πάνω. Καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως επηρεάζει τα δικαιώματά µου και συμφωνώ να δεσμεύομαι από αυτή. Συμφωνώ και βεβαιώνω ότι έχω το δικαίωμα να προχωρήσω και να μελετήσω το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας.

 

Συμφωνώ                     Διαφωνώ


 
 
 
    Επικοινωνία 
  • Τηλέφωνο: 

210-6293000 (Λογιστήριο - Επενδυτικές Σχέσεις)

210-3543551 (Κεντρικές Υπηρεσίες IKEA Ελλάδος)

  • Email: info@housemarket.gr
  • Διεύθυνση:Κτίριο 501,Εμπορικό Πάρκο Δ.Α.Α
    ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Παιανία, Τ.Κ. 19019
© 2019 FOURLIS Group. All rights reserved. Powered by iBox